wetgeving BrasKoeltechniek

 
Per 1 januari 2015 is een nieuwe F-gassenverordening (EU) van toepassing met als doel de uitstoot van gefluoreerde broeikassen te verminderen.

Wereldwijd worden steeds meer HFK’s (fluorkoolwaterstoffen, een koudemiddel) gebruikt. Dat is een gevolg van het Montreal Protocol (een internationaal verdrag) voor de bescherming van de ozonlaag. HFK’s tasten de ozonlaag niet aan, maar worden gebruikt ter vervanging van stoffen die dat wel doen. Er is echter een negatief bij-effect: HFK’s leveren een steeds grotere bijdrage aan het broeikaseffect. Daarom moeten er alternatieven komen voor HFK’s om de winst van het Montreal Protocol te behouden.

De verordening heeft de volgende gevolgen:

  • Het op de markt brengen van HFK’s wordt de komende jaren teruggebracht.
  • HFK-koudemiddelen mogen alleen nog worden verkocht aan en ingekocht door gecertificeerde bedrijven.
  • Er is een verbod op bijvullen van koelinstallaties met specifieke HFK’s.
  • Er is geen verbod op het in de fabriek voorvullen van apparatuur/installaties opgenomen.
  • Er komt geen toeslag op HFK’s.
  • Er zijn een aantal verboden voor het nieuw op de markt brengen van diverse apparaten en installaties.
  • Frequentie lekcontroles wijzigt ingrijpend, en is niet meer gebaseerd op het aantal kg koudemiddelinhoud maar op basis van de equivalente inhoud tonnen CO2.
  • De verandering van kg koudemiddelinhoud naar ton CO2 equivalent kan ook gevolgen hebben voor de eisen aan bestaande installaties.
  • Alle lekcontroles moeten worden geregistreerd.

Zie voor meer informatie de factsheet F-gassenverordening van de NVKL, of neem contact op met Eugene Bras voor de gevolgen van uw installatie(s).

 

Per 1 januari 2013 is de EPDB Aircokeuring van kracht. Dit betekent dat gebouwbeheerders voortaan verplicht zijn hun aircosystemen met een totaal opgesteld koelvermogen van meer dan 12 kW op gebouw niveau eens in de 5 jaar door een deskundige te laten keuren. Bras Koeltechniek is hiervoor gediplomeerd.

Zie voor meer informatie de factsheet EPDB Aircokeuring van de NVKL, of neem contact op met Eugene Bras voor de gevolgen van uw installatie(s).