ondedrhoud airco-1

 
Hoe goed ook de producten zijn, de levensduur en de continuiteit staat of valt met goed onderhoud.

Zonder regelmatig onderhoud zal uw apparatuur snel verouderen en storingen vertonen. Net als bij auto’s. Regelmatig een keuring, vervanging van kleine onderdelen en een regelmatige, algehele controle voorkomen schade en uitval van uw installaties.

Een onderhoudscontract is essentieel voor een continue en probleemloze werking van uw installatie(s). Daarnaast is het soort onderhoudscontract belangrijk voor de responstijd als er onverhoopt toch een storing paats vindt.

Een onderhoudscontract bij Bras Koeltechniek zorgt dus voor:

  • dat u weinig problemen zult ondervinden;
  • dat uw bedrijf continue in bedrijf kan zijn;
  • behoud van uw koeltechnische investering.

Voordat een onderhoudscontract met u wordt afgesloten inspecteren wij uw complete koeltechnische installatie op werking, ondrhoud tot dusver en locatie-omstandigheden. Op basis hiervan wordt een inspectie-rapport opgemaakt van noodzakelijke reparaties en veranderingen. Na uitvoering van de aanbevelingen in dit inspectie-rapport treed het onderhouds-contract in werking en bent u verzekerd van maximale service, continuiteit en bedrijfsvoering.

Bras koeltechniek heeft 5 verschilende soorten onderhoudscontracten, contract A t/m E.

Contact A:
1x controle per jaar van de gehele installatie op behoorlijk functioneren
1x per jaar schoonmaken van de alle condensors en visuele controle van de installatie.

Contract B:

2x per jaar een visuele controle op werking
1x per jaar groot onderhoud van alle koel,- vries en airco-installaties
Digitale rapportage met aanbevelingen, per email
In overleg worden, indien noodzakelijk, verbeteringen en nreparaties uitgevoerd
Vervangen van onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn
1x per jaar extra de condensors schoonmaken en visuele controle.
Kosten: Vanaf € 495,=per jaar, vooruit te voldoen *

Contract C (ijsmachines):

2x per jaar visuele controle op werking, ontkalken en schoonblazen
1x per jaar vervanging van slijtage-onderdelen op basis van time-material

Contract D (alleen voor nieuwe installaties):

kostenloze uitvoering van de fabrieksgarantie
2x per jaar een visuele controle op werking
1x per jaar groot onderhoud van alle koel,- vries en airco-installaties
Digitale rapportage met aanbevelingen, per email
In overleg worden, indien noodzakelijk, verbeteringen en nreparaties uitgevoerd
Vervangen van onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn
1x per jaar extra de condensors schoonmaken en visuele controle.
Dit contract is All-in voor de duur van 5 jaar en wordt in 1 keer afgesloten na installatie.

Contract E (grote installaties):

Dit onderhoudscontract is alleen bedoeld voor grote en/of industriële installaties.
Afhankelijk van de aard, soort en grootte van de installatie is het wettelijk veplicht een periodiek CFK controles en onderhoudbeurten te krijgen. Deze CFK-controle wordt gedaan aan de hand van onze CFK-inspektielijst (ca 33 punten!). Hieruit volgt een digitale rapportage die per email aan de opdrachtgever wordt verzonden.

Aanbevelingen uit deze rapportage moeten verplicht worden opgevolgd teneinde veligheid en continuiteit te kunnen waarborgen. Rapportage, registratie, uitvoering en keuring zijn wettelijk vastgelegd. Bras Koeltechniek is voluit gecertificeerd voor installatie, inspectie en controle van dergelijke installaties.